Thiếu Niên Bạch Mã Tuý Xuân Phong

Shaonian Baima Zui Chunfeng / The Young Brewmaster's Adventure

Vietsub
Thời lượng: 20 / 20 tập
Năm SX:
Quốc gia:

Trung Quốc

0/10
(0 đánh giá)
Đánh giá của bạn: 0
Thiếu Niên Bạch Mã Tuý Xuân Phong

"Phong hoa khó dò thanh ca nhã, chước mực đa ngôn lăng vân cuồng. Liễu nguyệt tuyệt mặc trần sửu, Khanh tướng hữu tài lưu vô danh."